Begeleider-zorgkundige via dagonderwijs

via dagonderwijs

Waarom deze opleiding?

Begeleid je graag kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische, zintuiglijke en/​of verstandelijke beperking? Wil je vaardigheden en attitudes leren om met deze doelgroepen om te gaan? Wil je met enthousiasme en creativiteit een groep mensen begeleiden? Dan is het traject begeleider-zorgkundige zeker jouw ding!

Je stapt binnen in de boeiende wereld van zorg en welzijn. Een wereld die niet stilstaat en je altijd opnieuw uitdaagt om het beste van jezelf te geven.

Vivato 604504784

Toelatingsvoorwaarden

 • minstens 18 jaar zijn en/​of
 • beschikken over een diploma of getuigschrift secundair onderwijs

Heb je geen diploma of getuigschrift? Dan leg je bij het begin van de opleiding een oriënterende toets af.
Je opleiding start met een intakegesprek.

Duur van de opleiding

De opleiding duurt twee jaar. Je start in september en eindigt in juni.

Tijdens het eerste semester van het eerste jaar verdiep je je in de leefwereld van ouderen in een woon- en zorgcentrum. Tijdens het tweede semester krijg je de kans om kennis te maken met personen met een beperking bij wie de nood aan ondersteuning bij zorgtaken groot is. In het tweede jaar verdiep je je dan verder in het werkveld van een opvoeder-begeleider. Na twee jaar behaal je de dubbele beroepskwalificatie: zorgkundige en opvoeder-begeleider

Inhoud van de opleiding

Als begeleider-zorgkundige moet je voldoen aan verschillende verwachtingen. Die verwachtingen bundelen we in clusters. De clusters komen doorheen je hele opleiding terug, telkens met nieuwe, uitbreidende en/​of verdiepende inhouden.

Cluster beroepsspecifieke vorming

 • Gastheerschap
  Wie ben ik? Wie ben ik in relatie tot de ander? Communicatie en samenwerking
 • Vakprofessional
  (Ped)agogisch en methodisch handelen
  Zorg en welzijn
  Verschillende doelgroepen
  Visie op opvoeden, opvoedingsmethodieken en opvoedingsmiddelen
  (Ontwikkelings)psychologie
 • Lerende deskundige
  Een leven lang leren

Cluster praktijkleren

 • Binnenschools praktijkleren
  Huize August, simulatielab, Villa iMagina …
 • Buitenschools praktijkleren
  Werkplekonderzoek, stage, VIVATO@Work

Cluster algemene toegepaste vorming

 • Basisvorming
  Talen (Frans en Engels)
  Ethiek
  Project secundair onderwijs (enkel voor wie nog geen diploma secundair onderwijs heeft)

Hoe verloopt de opleiding? 

Ervaringsgericht leren en praktijkleren

Je krijgt inzicht in je professioneel handelen in verschillende situaties door ervaringsgericht te leren op de werkplek. Je koppelt theorie aan de praktijk door actief en opdrachtgestuurd onderwijs op de werkplek én op de schoolbank. Je ontwikkelt je kwaliteiten en competenties zo optimaal mogelijk via groepswerk, zelfstandig werk en reflecties. 

We kenmerken ons door een ervaringsgerichte en levensechte aanpak. Meer dan de helft van de opleiding bestaat uit praktijkleren. Je komt van bij de start van je opleiding in contact met werkplekonderzoek en stage. 

Werkplekonderzoek

Het grote verschil met stage is dat je niet alles in de klas aanleert en daarna inoefent op stage, maar echt in en uit de praktijk gaat leren. Met gerichte opdrachten van de school vertrek je naar de zorgorganisatie. Daar krijg je ruim de tijd om de organisatie, de kinderen en de collega’s te leren kennen. Werkplekonderzoek heeft geen beoordelend karakter. Je observeert, je oefent, je ontdekt, je leert… onder begeleiding van een docent (school) en mentor (werkplek).

Stage

Je doet jouw stage in dezelfde organisatie als jouw werkplekonderzoek. In jouw eerste jaar ligt het accent meer op zorgkundige handelingen, in jouw tweede jaar op de vaardigheden die je als opvoeder-begeleider nodig hebt. Tijdens je stage oefen je het geleerde verder in en toon je wat je kent en kan. Op het einde volgt een beoordeling door jouw stagebegeleider (school) en mentor (werkplek).

VIVATO@Work

Tijdens het vakoverschrijdend project leer je samenwerken met jouw medestudenten en samen een totaalproject voor een groep zorgvragers op te zetten en uit te voeren.

Evaluatie

De evaluatie gebeurt grotendeels via toetsen en opdrachten doorheen het schooljaar. Op het einde van elke module volgt ook nog een reflectieweek. Hiernaast is je functioneren op stage natuurlijk ook een belangrijke evaluatiecomponent.

Internationalisering

Zin om tijdens jouw opleiding ook praktijkervaring in het buitenland op te doen? Dat kan! In het begin van het schooljaar krijg je hier meer info over.

Diploma secundair onderwijs behalen

Heb je een getuigschrift van het zesde jaar BSO dat maximum vier jaar oud is, dan volg je tijdens het eerste jaar een aantal extra lessen op woensdag- en vrijdagnamiddag tijdens het Project Secundair Onderwijs (PSO). Slaag je voor jouw eerste jaar en PSO, dan behaal je het diploma secundair onderwijs. Behaalde je minstens een getuigschrift van het vierde jaar secundair onderwijs, dan kan je de lessen PSO niet volgen, maar behaal je het diploma secundair onderwijs als je afstudeert.

Wat hierna?

Na deze opleiding kan je werken als opvoeder-begeleider en zorgkundige in de rechtstreeks toegankelijke en niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening bij

 • mensen met een beperking: verstandelijke, visuele, auditieve, motorische, meervoudige beperking
 • kinderen en jongeren uit een verontrustende opvoedingssituatie
 • personen met een psychische kwetsbaarheid
 • personen met een ontwikkelingsstoornis, zoals autismespectrumstoornis, ADHD
 • personen met een niet-aangeboren hersenletsel
 • anderstalige nieuwkomers

Je kan o.a. aan de slag in voorzieningen die instaan voor de dagbesteding, de woon- en leefbegeleiding, en ook in het buitengewoon onderwijs, in opvangcentra, diensten voor arbeidszorg, internaten, …

Met dit diploma is doorstroming naar het werkveld verzekerd, maar je kan ook nog verder studeren, o.a. in het studiegebied sociaal-agogisch werk of verpleegkunde als je dit wenst. 

Vivato 528321061

Nog vragen?

Heb je nog vragen? Ben je nog op zoek? Contacteer ons en krijg snel antwoord.

Ik wil contact opnemen met VIVATO